danielDaniel heeft deze week 200 adobes gemaakt van klei, water en lang gras. Hiermee worden straks de muren opgemetseld. We hebben ongeveer 3000 adobes nodig per gebouw. De fundering van het eerste gebouw schiet al flink op en de komende week gaan we de andere 2 gebouwen uitzetten. Dat valt nog niet mee met alle hoogte verschillen en het is altijd weer spannend om te zien hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Ik hou jullie op de hoogte.

tulioWe zijn begonnen met de funderingen van het eerste gebouw. Omdat er ontzettend veel steen op het terrein ligt hebben we besloten om de funderingen volledig van steen en klei op te trekken. Dat is goed koop en betrouwbaar. Zo bouwden de Spanjaarden hun kerken in dit land en die staan er nog steeds.

Tulio en Chepe, twee lokale mannen, zijn meesters in het puzzelen met de stenen. Omdat er veel hoogte verschil in het terrein is, is de muur op het hoogste punt wel anderhalve meter hoger dan het laagste.

start realisatie ttcHoe gaat het ermee. Hier zijn we flink los!
Gisteren 18 man aan het werk. Er worden adobes gemaakt, hout gezaagd, funderingen gegraven etc.
Het water is aangelegd en we hebben nog een extra tank van 2500 liter er bij gekocht.

Groetjes, Frony